Minima logistyczne i kalkulatory kosztów dostaw

Minima logistyczne i kalkulatory kosztów dostaw

Używasz skomplikowanego mechanizmu wyliczania kosztów dostawy? System zapewni każdą konfigurację.

Możesz także zarządzać ustalonymi minimami logistycznymi dla towarów ustalając ja odrębnie dla rożnej grupy kontrahentów.

Kontakt

Telefon: +48 534 953 353
E-mail: kontakt@ingre.pl
Pomoc techniczna: support@ingre.pl